Anna-Mette Monnelly

Anna-Mette Monnelly

Anna-Mette Monnelly er arkitekt og utdannet ved MIT og School of Architecture i København.
Hun er innehaver av Sight and Settlement, som gir råd innen bærekraft, energisparing og inneklima. Hun har også i mange år undervist i bærekraft og arkitektur.
Anna-Mettes arbeid er forankret i en dyp interesse og respekt for materialegenskaper. For årene har hun utviklet bærekraftig arkitektur i USA der eksponering for optimalisering av hvordan vi bruker våre felles ressurser har vært drivkraften.