Ole Petter Wullum

Petter Wullum
Petter Wullum
Ole Petter Wullum er en norsk designer fra Trondheim. Han har sammen med Olav Eldøy og Johan Verde laget den formfulle stolen Peel for Varier Furniture. I dag driver han selskapet, Wullum Design & Direction.