Barba Corsini & Joaquim Ruiz Millet

Corsini & Millet

Barba Corsini (1916) og Joaquim Ruiz Millet (1955) designere i fra Barcelona og Portogal. Sammen designet de Pedrera lampene.

Lampene er både moderne og klassiske. Noen av lampene ble også designet av Barba Corsini, andre i forbindelse med eller hans protesjé, Joaquim Ruiz Millet.